Přihláška


Tučné nutno vyplnit! (Kategorii a trasu také)
Variabilní symbol k platbě převodem Vám bude zaslán na Vámi uvedený email. Číslo účtu: 5193378319/0800.
Přihláška bohužel není plně kompatibilní s prohlížeči na Windows XP a Windows XP Professional. Pokud Vám po odeslání přihlášky vzápětí nepříjde potvrzující e-mail s var. s., zašlete požadované přihlašovací údaje na tento e-mail. Za problémy se omlouváme a děkujeme za pochopení.
Propozice beru na vědomí a závodu se zúčastním na vlastní nebezpečí. Seznámil(a) jsem se s bezpečnostními předpisy, které se zavazuji dodržovat. Prohlašuji,že jsem si vědom(a) toho, že nesu veškerou zodpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě. Budu dodržovat pravidla fair-play, budu se chovat šetrně k přírodě. Plná přilba povinná. Zadáním e-mailové adresy souhlasím se zasíláním informací souvisejících se závodem.
Za osoby mladších 18 let přihlášku odesílá jejich zákonný zástupce.

Pořadatel se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne třetí osobě a zajistí jejich ochranu v souladu se zákonem č. 101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů.