DĚTSKÉ ZÁVODY - PŘIHLÁŠKA 2019

Pohlaví

Rok narození

Vybavení

Online přihlašování bude ukončeno ve čtvrtek 23. května ve 20:00.Ti, jež se přihlásili online, již v dějišti závodů nevyplňují přihlášku znovu!!Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v podobě přihlášky, startovní listiny, výsledků a dalším zpracováním svých údajů pořadatelem v rozsahu nutném pro zabezpečení celé akce. Účastník bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese pořadatele odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidace atd. V průběhu akce budou pořizovány zdravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, propagačním účelům pořadatele, ale také pro osobní potřebu závodníků. Přihlášením se každy účastník souhlasí s pořízením fotografické, audio nebo video dokumentace a zpracováním osobních údajů na ní uvedených.Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození dítětě, nikoliv den narození.CSCH roztočil a podporuje